Podmínky

Vybrali jsme pro Vás nejdůležitější body týkající se objednávky. Úplné znění obchodních podmínek naleznete pod tímto odkazem.

Všeobecná ustanovení

Tyto obchodní podmínky se vztahují na nákup v e-shopu ~ Omg.cz, podrobně vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy, které nejsou těmito obchodními podmínkami upravené, občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou nikoli spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami obchodním zákoníkem (č. 89/2012 Sb.).

Nedílnou součástí těchto obchodních podmínek jsou dodací podmínky a reklamační řád.

Prodávající:

název: X-Trader.cz, s.r.o.
adresa: Na Nábřeží 1459/8a, 736 01 Havířov - Město
tel.: 00420 228 885 555
e-mail: info@x-trader.cz
IČ: 278 55 660
DIČ: CZ 278 55 660

Společnost X-Trader.cz s.r.o. je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 31830.

Vymezení pojmů

Spotřebitelská smlouva
Smlouva kupní, smlouva o dílo, případně jiné smlouvy jsou spotřebitelskými smlouvami, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně kupující a na straně druhé prodávající.
Prodávající
Společnost X-Trader.cz s.r.o., která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.
Kupující — spotřebitel
Kupujícím — spotřebitelem je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.
Kupující — nikoli spotřebitel
Kupujícím — nikoli spotřebitelem je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

Objednávka

Způsob objednání

Veškeré objednávky, které kupující učiní prostřednictvím některého z následujících způsobů objednání, obsahující všechny náležitosti objednávky, jsou pro kupujícího závazné.

Způsoby objednání:

Náležitosti objednávky

  • Fakturační údaje (povinný údaj) — jméno, příjmení, úplná adresa
  • Dodací údaje (volitelný údaj) — jméno, příjmení, úplná adresa
  • Kontakt (povinný údaj) — e-mail, telefonní číslo
  • Zboží (povinný údaj) — název, množství, případně další údaje nutné k jednoznačné identifikaci objednávaného zboží (velikost, barva atp.)
  • Způsob dopravy a platby (povinný údaj) — platba dobírkou nebo osobně
  • Doplňující údaje (volitelný údaj) — poznámky k objednávce

Pokud chybí některý z povinných údajů, je objednávka neúplná. V takovém případě není prodávající povinen vyzvat kupujícího k doplnění údajů.

Platební podmínky

  • Platba dobírkou — platba při převzetí zboží od dopravce
  • Platba při osobním převzetí — platba při převzetí zboží od prodávajícího (možné v Havířově a Ostravě) 

 

Faktura

Faktura za objednané zboží Vám bude doručena v elektronické podobě na Váš e-mail v den doručení zásilky. V případě, že požadujete doručení faktury v papírové podobě, zažádejte si o ni na e-mailu info@x-trader.cz a bude Vám přiložena k objednanému zboží. 

Elektronická faktura splňuje veškeré zákonem definované náležitosti – a to jak obsahové podle zákona č. 235/2004 Sb. § 28, o dani z přidané hodnoty, tak formální podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví. 

Posíláním daňových dokladů v elektronické podobě jsme se připojili ke společnostem, které se tímto krokem snaží přispět k ochraně životního prostředí. 

Daňový doklad si, prosíme, uschovejte, obvykle slouží i jako záruční list k zakoupenému zboží. Doklad najdete také ve svém uživatelském účtu po přihlášení na OMG.cz, odkud si jej můžete v budoucnu kdykoliv vytisknout. 

Expedice nekompletní objednávky

V případě, že nebudeme schopni objednávku expedovat kompletní, budeme Vás telefonicky kontaktovat nejpozději následující pracovní den od objednání zboží. Pokud nebudeme úspěšní, ihned odešleme informační e-mail. V případě, že neobdržíme odpověď do 24h, budeme objednávku expedovat nekompletní, poštovné bude zdarma. Nebudete-li mít o objednávku zájem, nemusíte ji přebírat, popř. ji zašlete na naše náklady zpět.

Odstoupení od smlouvy

Kupující má nárok na odstoupení od kupní smlouvy do 14-ti dnů od obdržení zboží bez udání důvodu. V takovém případě odešlete nepoškozené, nerozbalené zboží včetně celkového příslušenství, všech přiložených dokladů (faktura, záruční list, manuál, …) a případných dárků v původním obalu zpět na adresu prodávajícího X-Trader.cz s.r.o., Na Nábřeží 1459/8a, 736 01 Havířov - Město.

Ochrana osobních údajů

Se všemi osobními údaji, které poskytne kupující prodávajícímu, bude nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. Všechny osobní údaje poskytnuté kupujícím jsou důvěrné a jsou sdělovány třetím stranám pouze v nezbytně nutném rozsahu a pouze za účelem plnění smlouvy. Zároveň zákazníci souhlasí s tím, že jejich adresa a kontaktní údaje budou předány ČP pouze za účelem zvýšení úspěšnosti doručení zásilek.

Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti dne 1. ledna 2014 a ruší veškerá předchozí ustanovení a zvyklosti v souvislosti s objednávkami a prodejem zboží.

Společnost X-Trader.cz s.r.o. si vyhrazuje právo na změny těchto obchodních podmínek bez předchozího upozornění.