Reklamace

Záruční podmínky

Záruční lhůta na veškeré zboží je 24 měsíců ode dne převzetí zboží kupujícím.

Záruka se nevztahuje na:

  • Mechanické poškození, které vzniklo po převzetí zboží
  • Závady, které vznikly zacházením se zbožím v rozporu s návodem k použití nebo v rozporu s obvyklým užitím
  • Opotřebení zboží vlivem jeho používání
  • Závady vzniklé v důsledku přírodních živlů

Způsob vyřízení reklamace

Reklamované zboží společně s vyplněným reklamačním formulářem odešlete na adresu X-Trader.cz s.r.o., Na Nábřeží 1459/8a, 736 01 Havířov - Město. Nárok na proplacení poštovních nákladů vynaložených spotřebitelem za zpětné zaslání zásilky k prodejci vzniká v případech doručení poškozeného zboží či zboží jakkoli se odlišujícího od objednaného.

Pro rychlejší vyřízení reklamace nabízíme službu výměnné zásilky kurýrní společnosti GLS. Kontaktujte nás prosím na telefoním čísle  00420 228 885 555 nebo na e-mailové adrese reklamace@x-trader.cz a my nové zboží odešleme nejpozději druhý pracovní den. Při doručení nového zboží předáte kurýrovi GLS zboží nevyhovující (řádně zabalené a uzavřené v obálce nebo krabici). Výměnná zásilka musí obsahovat vyplněný reklamační formulář. Na obálku nebo krabici dopíšete text "Výměnná zásilka".

Odstoupení od smlouvy

Kupující má nárok na odstoupení od kupní smlouvy do 14-ti dnů od obdržení zboží bez udání důvodu. V takovém případě odešlete nepoškozené zboží společně s vyplněným formulářem pro vrácení zboží na adresu X-Trader.cz s.r.o., Na Nábřeží 1459/8a, 736 01 Havířov - Město

Závěrečná ustanovení

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku) a jsou nedílnou součástí obchodních podmínek.

Tento reklamační řád nabývá platnosti dne 1. ledna 2014 a ruší veškerá předchozí ustanovení a zvyklosti v souvislosti se zárukou na zboží a reklamačním řízením.

Společnost X-Trader.cz s.r.o. si vyhrazuje právo na změny tohoto reklamačního řádu bez předchozího upozornění.